Croeso i wefan Ysgol Maesincla

Yma yn Ysgol Gynradd Maesincla rydym yn grediniol fod pob plentyn yn medru llwyddo yn eu ffordd fach eu hunain, beth bynnag fo'u gallu neu cefndir.

Gwybodaeth

Calendr

Map

Facebook