Cartref > Gwybodaeth > Pwy di Pwy

Pwy di Pwy


Who's Who?

Pennaeth – Ms Manon Gwynedd
Dirprwy – Mr Iestyn Owen-Hopkins

Ci Therapi - Nel Gwynedd

 

Dosbarth Meithrin
Miss Elin Viney
Mrs Cheryl Whitehead
Miss Aimee Jones
 

Dosbarth Derbyn / 1

Mrs Manon Edwards
Mrs Karen Parry - Hughes
Mrs Gwenan Owen
Sarah Drummond

Blwyddyn 1 a 2

Miss Hanna Williams
Mrs Karen Owen
Mrs Stephanie Roberts – Oliver

Blwyddyn 1 a 2

Mrs Catrin A WIlliams
Mrs Bethan Jones – Davies
Mrs Angela Lawson

Blwyddyn 1 a 2

Mrs Christine Willams / Miss Lowri Jones
Mrs Nicola Viney
Miss Rebecca Campbell

Gwennol – Bl 1 a 2
Mrs Catrin Gwyn Williams
Jennifer Williams


Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol:- Mrs Christine Williams

Blwyddyn 3 a 4

Mrs Iola Peters / Mr Owen-Hopkins
Miss Ffion Cottrell

Blwyddyn 3 a 4

Mr Gwion Llwyd 
Miss Llinos Roberts

Blwyddyn 3 a 4

Mr Dylan Wyn Evans
Miss Ffion Williams

Blwyddyn 5 a 6

Mr Huw Lloyd Williams
Mrs Ffion Jones

Blwyddyn 5 a 6

Ms Nia Wyn Dukes

Mrs Brenda Williams

Blwyddyn 5 a 6

Mr Cai Jones
Miss Non Jones

Glyder Fach – Bl 3 a 4
Ms Tracy Jones
Mrs Michelle Roberts
 

Glyder Fawr Bl 5 a 6
Miss Non Lloyd
Miss Kim Owen

Mr Aron Jones